Influenzavaccination

Lægerne på Strøget er nu klar til at give vaccination med influenza.

 

Der er gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

1) Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år (3-valent)

2) Førtidspensionister (3-valent).

3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering (>60 3-valent)  (<60 4-valent).

     a) Personer med kroniske lungesygdomme.

     b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

     c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)

     d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

     e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

     f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt

     g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering (>60 3-valent)  (<60 4-valent).

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko (>60 3-valent)  (<60 4-valent).

6) Gravide i 2. og 3. trimester. (4-valent)

7) Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering (3-valent).

Periode: Vaccination skal være foretaget inden 1/1-2019 dog for gravide og personer med immundefekt og husstandskontakter frem til 1/3-2019.

Der er mulighed for vaccination mod influenza for øvrige patienter med egenbetaling på kr. 200,-

 

Aftale om honorar